8.5 Keuzes bij beweiding

Bij beweiden van familiekuddes zijn er verschillende mogelijkheden:

Met elkaar of na elkaar

Kalveren, jongvee en melkkoeien kunnen tegelijk in hetzelfde perceel weiden. Dit vergt zorgvuldig graslandmanagement om wormbesmettingen te voorkomen. Jongvee kan ook na het melkvee weiden. Ze eten dan de resten van wat het melkvee heeft laten staan.

Dagen op een perceel

Elke 4 dagen omweiden is een veel voorkomend beweidingsysteem. Standweiden is ook een mogelijkheid waarbij de dieren een ruimer perceel gedurende een langere periode, bijvoorbeeld drie weken, ter beschikking hebben. Met bijvoeren of mobiele afrastering kan de voerbehoefte afgestemd worden op het aanbod van gras. Dagelijks omweiden is een mogelijkheid, vooral bij grote koppels.

Beweidingsysteem

Inscharen kan bij ongeveer 1.500 kg ds per ha of bij langer gras om de groeipotentie van gras beter te benutten. Beweiden in langer gras is mogelijk met stripgrazing om beweidingsverliezen te beperken. Stripgrazing kan met mobiele afrastering. De dieren kunnen elk moment van de dag extra gras ter beschikking krijgen. De voorkant verplaatst zich telkens enkele centimeters of meters. Ook de achterkant kan door afrastering begrensd worden.

Lengte seizoen

Om maximaal te profiteren van weidegang zal het graslandmanagement en de draagkracht van de grond zodanig moeten zijn dat vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar beweid kan worden. Maximaal beweiden kan via de zogenaamde ‘pure graze’ strategie ook een marktvoordeel opleveren.

Reacties zijn gesloten.