7.8 Wormen

Maagdarmwormen

  • Maagdarmwormen komen voor bij alle leeftijdsgroepen. Als het jongvee en de  kalveren samen met de koeien in de weide lopen, zullen ze besmet worden met maagdarmwormen. Goed graslandmanagement door regelmatig te zorgen dat geweid kan worden op een nieuw perceel  met eventuele ontwormbehandelingen van jongvee bij ernstige besmetting is belangrijk.

Meer over maagdarmwormen in het hoofdstuk 8.4 Weidegang.

Longwormen

  • Longwormen komen op bijna alle melkveebedrijven voor. Ze kunnen toeslaan als de weerstand van de dieren tegen deze longworm laag is, zoals vooral in het eerste jaar dat de dieren worden geweid.  Als kalveren samen met koeien worden geweid kunnen ze worden geïnfecteerd.

Reacties zijn gesloten.