8.4 Weidegang

De voordelen van weidegang ten opzichte van het hele jaar op stallen zijn met name veel bewegingsruimte, minder risico van klauwaandoeningen en benen, minder ammoniakemissie, goed voor imago en in veel gevallen een lagere kostprijs. Toch lijkt beweiding af te nemen door grote koppels, slechte verkaveling, automatische melksystemen en streven naar hogere producties per koe. Dit vergt innovatieve oplossingen zoals mobiele melksystemen of andere beweidingsystemen dan elke 4 dagen omweiden (O4-onbeperkt weiden). Beweiden van familiekuddes vergt extra aandacht om vooral wormbesmettingen te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.