10.2 Typisch ‘kalf bij koe’ bedrijf

De meeste ervaring met het houden van kalveren bij de koeien is er op biologische bedrijven. Uit data van deze bedrijven blijkt dat de bedrijven die kalf bij de koe houden op meer aspecten in de bedrijfsvoering afwijken, namelijk:

Productie per koe

•    De productie per koe is gemiddeld per dag 3 kg lager op bedrijven met kalf bij koe ten opzichte van niet kalf bij koe. Dit wordt deels veroorzaakt doordat het kalf melk drinkt. In het begin van de lactatie is dit ruim 4 kg en op eind van de lactatie ruim 1,5 kg melk per dag. De lagere productie per koe wordt ook veroorzaakt door een ander ras, namelijk 43,2 % Holsteinbloed bij kalf bij koe bedrijven en 60% Holsteinbloed op de andere bedrijven.

Antibioticum gebruik

•    Op de bedrijven die kalveren zogen (of gezoogd hebben) is het antibiotica gebruik aanzienlijk lager dan op de andere biologische melkveebedrijven (zie tabel). Op de kalveren bij de koe bedrijven is gemiddeld over de afgelopen 5 jaar het antibioticagebruik beperkt gebleven tot nog geen dagdosering per koe per jaar. Op de andere biologische bedrijven was dat ongeveer 2.2 dagdosering. De variatie in antibioticumgebruik was niet erg groot: in beide groepen bedrijven was 2007 het jaar met het hoogste verbruik. Binnen de groep kalveren bij de koe bedrijven gebruikt de helft minder dan 0.5 dagdosering antibiotica per koe per jaar. In de groep biologische bedrijven is dat 11% van de bedrijven.

Tabel Antibioticagebruik in dagdosering per jaar

  gem 2006 2007 2008 2009 2010
kakoe 0.88 0.79 1.01 0.88 0.94 0.81
bio 2.17 2.38 2.49 2.11 2.09 2.06

( kakoe = kalf bij koe bedrijven, bio = biologische bedrijven zonder kalf bij koe)

Afkalfleeftijd

•    De afkalfleeftijd van de vaarzen is op de bedrijven met kalf bij koe dezelfde als op de andere biologische bedrijven

Reacties zijn gesloten.