7.3 Salmonella

  • Als er salmonella op het bedrijf aanwezig is, is het onmogelijk omĀ  verspreiding tussen dieren te voorkomen als alle dieren bij elkaar worden gehouden.
  • Belangrijke aandachtspunten binnen een familiekudde zijn daarom:
    – Vroegtijdig de penswerking van kalveren stimuleren (met hooi, krachtvoer en water) want dit heeft een gunstig effect op de weerstand tegen salmonellose.
    – Gesloten bedrijfsvoering, dus geen aanvoer van dieren, maar ook geen aanvoer van runder- of varkensmest.
    – Bestrijding van BVD en leverbot. Deze aandoeningen maken dieren extra gevoelig voor een salmonella infectie.
    – Klinisch zieke dieren afzonderen van de koppel in een ziekenstal. Ziekenstal goed reinigen. Actieve uitscheiders afvoeren.

Reacties zijn gesloten.