4.8 Voor- en nadelen

De veehouders die betrokken zijn bij het netwerk Familiekudde dragen een zoogsysteem een warm hart toe. Het dartelen van de kalveren naast een koe, al dan niet in het melkkoppel, is een prachtig gezicht. En als het allemaal loopt zoals het hoort bespaart het zoogsysteem ook nog eens arbeid en energie. Je hebt immers geen energie nodig voor het verwarmen van het water dat je nodig hebt om kunstmelk te maken. Daarnaast komt het de gezondheid en het welzijn van het kalf, maar ook de koe, ten goede. Loopt het echter niet zoals je zou willen dan kan de gezondheid en het welzijn van de dieren gevaar lopen. Dan kost het de veehouder wel veel tijd en energie om de dieren de verzorging te geven die ze nodig hebben. Een overzicht van de voordelen, nadelen en knelpunten waar veehouders die kalveren bij de koe houden tegenaan zullen lopen.

Voordelen kalveren bij de koe

 • Minder ziekten zoals diarree, uierproblemen, longontsteking. Dat leidt tot een lager medicijngebruik
 • Minder kalversterfte ten opzichte van gangbaar
 • Minder uitval van dieren tot een jaar
 • Dieren zijn minder gevoelig voor wormbesmettingen
 • Dieren groeien evenwichtiger
 • Meer rust in koppel, dieren zijn socialer
 • Vaarzen hebben geen rangorde problemen als ze met kalf in de koppel gaan
 • Vaarzen die als kalf in de koppel hebben gelopen zijn rustiger bij herintroductie
 • Makkelijk opfokken van jongvee
 • Leren goed het gedrag en reilen en zeilen in melkkoppel
 • Goede ruwvoeropname
 • Kalveren wennen beter af, makkelijker te scheiden van moeder, minder terugval
 • Bespaart voer, arbeid en energie
 • Je gaat beter op je koeien letten en hierdoor ook beter selecteren
 • Maatschappelijk geaccepteerd
 • Gezoogde vaarzen zijn betere moeders
 • Het is een prachtig gezicht en is plezieriger boeren

 

Nadelen kalveren bij de koe

 • Afhankelijk van staltype weleens te koud voor kalveren
 • Drinken weleens te veel (ook ‘shoppen’ bij andere dieren)
 • Bovenmatige groei (te vet)
 • Minder melk in tank
 • Slechte ruwvoeropname
 • Kalveren breken uit stal als de stal niet geschikt is voor het houden van kalveren bij de koe
 • Spenen van kalveren zorgt voor veel onrust voor de kalveren en de (pleeg)moeders
 • Afspenen is stressvol. Daardoor ontstaat een terugval
 • Arbeidsintensief als kalveren uit het land moeten worden gehaald
 • Arbeidsintensief bij houden in eenlingboxen
 • Dieren blijven langer gust
 • Wildere kalveren
 • Kalveren worden niet altijd in de kudde geaccepteerd
 • Kost extra ruimte als je ze bij het melkkoppel houdt
 • Problemen met laten schieten van de melk (gezoogde vaarzen zijn betere moeders)
 • Minder zicht en controle op kalveren

Reacties zijn gesloten.