4.7 Huisvesting kalveren

Kalveren hebben behoefte aan rust. Ze moeten zichzelf zowel in de weide als in de stal  terug kunnen trekken uit het koppel. Een schrikdraadje in een potstal waar de kalveren, maar niet de koeien, onderdoor kunnen is vaak afdoende om een kalvercrèche te creëren. Afhankelijk van het type ligboxen hoeft er niet altijd een aparte ruimte gecreëerd te worden. Vaak gaan de kalveren gewoon in de ligboxen liggen, of in de kopruimtes tussen tegenovergestelde ligboxen of in de ruimte tussen een ligbox en de buitenwand.

Bij een potstal moet je oppassen dat kalveren niet tegen de buitenwand aan gaan liggen. Koeien die achterna gezeten worden zoeken namelijk vaak deze buitenwand op om te vluchten. Dan zouden ze een kalf kunnen verwonden.

Een dichte vloer verdient aanbeveling in een ligboxenstal. Belangrijk is dat het kalf vlot  en goed ter been is op het moment dat het in de ligboxenstal wordt geïntroduceerd. Daardoor kan het op tijd weg komen voor de mestschuif.

Bekijk de kengetallen van een typisch kalf-bij-de-koe bedrijf in hoofdstuk 10.2

Reacties zijn gesloten.