1.3 De Uitdagingen

  • Een uitdaging is om de voeding te kunnen afstemmen op de behoeftes van de verschillende leeftijdsgroepen en lactatiestadia. Door alle dieren 1 rantsoen aan te bieden ontstaat het risico op over- en ondervoeding. Daar moet dus slim op worden ingespeeld. Bijvoorbeeld een vast ruwvoer rantsoen voor alle dieren en bijsturen met krachtvoer naar behoefte. Of verschillende ruwvoerrantsoenen aanbieden en toegang tot voerhek sturen met koeherkenning. Ook dan kan nog worden bijgestuurd met krachtvoer. In het hoofdstuk over voeding gaan we hier verder op in.
  • Een andere uitdaging is de diergezondheid. We verwachten dat de koe beter in staat is om gezond te blijven door de natuurlijkere omstandigheden en management. Aan de andere kant kunnen ziektekiemen makkelijker worden overgedragen tussen dieren. Daarom moet er meer aandacht zijn voor preventie van ziekte insleep op het bedrijf, frequente controle en eventueel werken met vaccinaties. In het hoofdstuk over diergezondheid gaan we hier verder op in.
  • Het spenen van de kalveren vormt ook een uitdaging. Je wilt ze waarschijnlijk geen jaar bij de moeder laten zogen, want dat kost teveel melkgeld. Daarom moet er een moment komen van scheiding van moeder en kalf. Die overgang moet zo natuurlijk mogelijk verlopen met zo min mogelijk stress. Of melkverlies door zogen een probleem is, is nog maar de vraag. Doordat het kalf sneller actief is, droog is en ademt heb je er ook grote voordelen van. Daar komt bij dat de melkproductie van de koe hoger zal zijn als het kalf vaker zoogt. Vergelijk het maar met vaker melken met robot.

Reacties zijn gesloten.