7. Gezondheid

De verwachte voordelen van een stabiele kudde zijn dat er, door minder of geen groepswisselingen en meer ruimte voor de dieren, minder stress is. Daarnaast zouden de dieren daardoor beter in staat zijn om met verstoringen om te gaan. Stress is immers een belangrijke factor die de weerstand kan verlagen. Een nadeel van de familiekudde is dat er grotere kans bestaat op overdracht van ziektekiemen tussen alle dieren, al is dat in gangbare systemen ook het geval). Een oplossing hiervoor is in ieder geval om de bedrijfsvoering gesloten te houden; geen dieren van buiten aanvoeren. Daarnaast moet je zorgen voor voldoende ruimte en hygiëne, zodat de infectiedruk laag blijft. We verwachten dat de voordelen opwegen tegen de verhoogde risico’s. Essentieel blijft uiteraard de risico’s te erkennen en zoveel mogelijk doen om deze te minimaliseren.

De voeding heeft ook invloed op de diergezondheid. Indien gekozen wordt voor een eenvoudig voersysteem, waarbij alle dieren de beschikking hebben tot 1 rantsoen, dan bestaat het risico op ondervoeding of juist vervetting, met risico op stofwisselingsziekten. Hierbij speelt ook het type koe een rol, is zij hoogproductief of juist sober en volstaat zij met ruwvoer. Hoogproductieve dieren zullen moeten worden bijgevoerd middels krachtvoer en/of een apart rantsoen waarvoor specifieke toegang (elektronisch) wordt geregeld.

Reacties zijn gesloten.