6. Stalontwerpen

In dit hoofdstuk worden zes ontwerpen rond familiekuddes toegelicht. Deze zijn ontworpen in samenwerking met melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en een architect. De ontwerpen verschillen vooral in type familiekudde, aantal koeien, de wijze van voeren, afkalfpatroon en vorm gebouw. Zie schema in onderstaande tabel. Van elk type is een diaserie met 2D en 3D beelden in hoofdstuk 6.1.

  Titel Type familie Wijze van voeren Opmerking
1 Rechthoek kalveren, pinken, droge en melkkoeien in 1 groep Voergang één zijde krachtvoerautomaten service hokken andere zijde
2 Rond idem Halve cirkel voergang idem
3 Basaal afkalven, kalf bij koe en dekken in wei veel weidegang, simpele huisvesting overdekte kraal in winter
4 Geautomatiseerd Volwassen kudde Geautomatiseerd voerbakken vullen en verplaatsen Geen voerpad
5 Gestuurde voeding Pleegmoeders en volwassen kudde Via selectiepoorten bijvoergedeelte Melkrobot selecteert
6 Veel beweiding afkalven, kalf bij koe en dekken in wei Veel weidegang, rondtrekkend stripgrazen Mobiele daken voor kalvercrèche en afkalven

Elk ontwerp heeft een vrijloopstal als basis. Enkele 3D beelden van vrijloopstallen met verschillend dak, bodem en voersysteem staan in hoofdstuk 6.2.
PDF-bestand met stalontwerpen downloaden

Hoe verder?
Deze stalontwerpen zijn bedoeld om te prikkelen. De volgende stap is deze aan te passen aan unieke bedrijven en haar omgeving. Hebt u als melkveehouder of adviseur of medewerker industrie, overheid of wetenschapper interesse om de ontwerpen praktijkrijp te maken neem dan contact op.

Reacties zijn gesloten.