6.4 Geautomatiseerd

Dit stalontwerp maakt gebruik van veel automatisering, waardoor de verschillende leeftijdsgroepen naar behoefte gevoerd kunnen worden. De jong volwassen kudde wordt gehouden in een vrijloopstal zonder voerpad. De drachtige pinken, droge en melkgevende koeien vormen één groep die elk hun eigen verplaatsbare voerbak hebben. Deze worden gevuld in de voerkeuken en iedere dag, via een railsysteem in de stal, op een andere droge plek op de vrijloopbodem neergezet. Koeien worden gemolken door melkrobots. Kalveren krijgen melk via drinkautomaat. Niet drachtig jongvee heeft een eigen ruimte in de vrijloopstal met verplaatsbare voerbakken.

Reacties zijn gesloten.