3.1 De ultieme familie kudde

In de ultieme familiekudde worden alle dieren bij elkaar gehouden, zowel de kalveren, jongvee als alle volwassen dieren.
Het hoeft geen doel op zich te zijn om het jongvee erbij te houden. Het is ook mogelijk om deze groep een periode apart te houden of te weiden en daarna weer bij de kudde te voegen. Als het jongvee in dezelfde stal wordt gehouden als de melkkoeien met oog, oor en neuscontact, doet dit waarschijnlijk al veel goed voor latere introductie als vaars. Ze krijgen dan alle routine mee, kennen de geluiden van de melkstal, de trekker, het voeren, etc.
Hetzelfde geldt voor het in de kudde houden van de kalveren. Het moet mogelijk zijn om deze voor een periode te spenen en op eigen benen te laten staan in een apart groepje, waarbij ze wel contact houden met de moeders en het spenen geleidelijk gebeurt. Een kalf kan ook een deel van de dag bij de koe vertoeven, dat hoeft niet persé de hele dag. Een koe kan immers na het robotbezoek even langs de kalverencrèche gaan, haar kalf bezoeken die nog even nadrinkt, waarna de moeder weer naar het voerhek gaat. Een andere mogelijkheid is dat het kalf door een hek bij de moeder zoogt. Kalveren willen zichzelf ook kunnen afzonderen. Dat regelen ze zelf. Binnen de ultieme familiekudde zijn er dus voldoende mogelijkheden om te variëren.

Een mogelijkheid is dat het kalf door een hek bij de moeder zoogt.

De voordelen van een ultieme familiekudde zijn dat de kalveren van jongs af aan overal aan wennen en onderdeel zijn van de kudderangorde en daarin mee groeien. Dit is een heel verschil met het gangbare systeem waarbij kalveren direct na de geboorte worden gescheiden van de moeder en pas als vaars weer worden geïntroduceerd, hetgeen vaak veel stress geeft. Moederkoe en kalf hebben ook geen stress meer net na afkalven. Daarnaast zijn er in het algemeen minder tot geen groepswisselingen meer, wat minder onrust en stress teweegbrengt. Daardoor heeft het dier een betere weerstand en is er meer rust en ruimte voor hen.
De rol van de boer verandert wel in dit systeem. Van actieve verzorger wordt hij toezichthouder. De veehouder moet goed in staat zijn te kunnen bepalen wanneer hij moet ingrijpen of niet.

Lees hier de beweegredenen van melkveehouders om naar deze vorm van houderij te willen overschakelen.

(PDF) ‘Waarom Gerard Kok een Ultieme Familiekudde wil.’

Heeft u ook ervaring met één van deze vier typen kuddes? Wij horen graag uw positieve of negatieve ervaringen en problemen waar u tegen aan loopt of oplossingen die u heeft gevonden.

Reacties zijn gesloten.