7.7 Longproblemen

  • Longproblemen / luchtweginfecties bij kalveren ontstaan door onvoldoende weerstand. Daarom is het belangrijk dat de kalveren voldoende biest opnemen. Daarnaast speelt stress een rol, zoals het verplaatsen en onthoornen. We verwachten dat als het kalf bij de koe wordt gehouden, de dieren minder stress hebben en daardoor een betere weerstand.
  • Pinkengriep- infecties bij het jongvee treden vooral op in de eerste stalperiode/herfst. Oudere dieren zijn voor het jongvee de besmettingsbron. Als jong en oudere dieren dus bij elkaar gehuisvest zijn, moet er rekening worden gehouden met dit risico. Een goede weerstand en natuurlijk een fris stalklimaat zijn erg belangrijk. Ook vaccinatie is hier een mogelijkheid.

Reacties zijn gesloten.