2. Wat wil de koe?

Typische koe

Een koe is een kuddedier en kenmerkend voor een kudde is dat ze veel dingen tegelijkertijd doen zoals eten en rusten. Daardoor wordt het contact niet verbroken .
In een kudde kennen de dieren een hiërarchie met ranghogere en ranglagere dieren. Een kudde mag niet teveel dieren omvatten, zodat alle dieren hun hiërarchische rang binnen de kudde kennen. Die grootte ligt maximaal op ongeveer 50 tot 70 koeien, alhoewel in onderzoek ook 10 tot 40 wordt genoemd.
Een groep dieren bij elkaar is nog niet perse een stabiele kudde. Je kan pas spreken van een sociale stabiele kudde als ‘aanvallen, verjagen en vluchten’ is vervangen door ‘dreigen en uitwijken’ en dit zo blijft. Een echte natuurlijke kudde bestaat uit koeien, kalveren, jongvee en een stier.

Dit filmpje laat het natuurlijke gedrag van koeien en kalveren in een kudde zien. De koe laat het kalf duidelijk haar plaats in de kudde weten.

Reacties zijn gesloten.