Video

Een overzicht van alle video’s op deze familiekuddes website.

Video’s van melkveehouders

 
Cor den Hartog – Lunteren
Melkveehouder Cor den Hartog neemt deel aan het project Familiekudde. Den Hartog laat zijn kalveren tussen de melkkoeien door lopen zodat ze melk bij de moeder of bij een pleegmoeder kunnen drinken. Bekijk de video >>
Anita en Agnes Jongman – Groningen
Melkveehouder Anita Jongman heeft samen met haar kinderen een melkveebedrijf in Groningen. Jongman wil kalveren, pinken en vaarzen tussen de melkkoeien laten lopen. Consequentie is wel dat ze binnenkort een nieuwe stal met bouwen. Bekijk de video >> 
 

Video’s van de auteurs

 
Ingrid van Dixhoorn
Initiatiefnemer familiekudde. Wageningen UR Livestock Research
Bekijk de video >>
Cynthia Verwer
Onderzoeker duurzame landbouw Louis Bolk Instituut
Bekijk de video >>
Judith Poelarends
Onderzoeker Wageningen UR Livestock Research
Bekijk de video >>
Gidi Smolders
Onderzoeker Wageningen UR Livestock Research
Bekijk de video >>
Paul Galama
Projectleider familiekudde. Wageningen UR Livestock Research
Bekijk de video >>
 

Reacties zijn gesloten.