7.4 BVD

  • Dragers zijn de voornaamste bron van verspreiding binnen een bedrijf. Bij BVD is de schade het grootst als drachtige dieren worden besmet door kalfjes die het virus uitscheiden (dragers). Daarom luidt vaak het standaard advies om drachtig (jong)vee gescheiden te houden van de kalveren. Als deze diergroepen echter gezamenlijk worden gehouden ligt daar dus een risico. Een oplossing is om kalveren te monitoren op dragerschap en deze snel af te voeren.
  • Daarnaast is het belangrijk om de bedrijfsvoering gesloten te houden, geen aanvoer van dieren.
  • Op bedrijven met een hoog risico kan vaccinatie helpen om verspreiding binnen het bedrijf te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.