2.1 De 14 wensen van de koe

Als in alle onderstaande behoeften wordt voorzien, is het welzijn van een koe gewaarborgd.

 • Vreten en herkauwen – een koe wil voldoende en goed voer opnemen en herkauwen. Daarmee kan ze haar lichaam onderhouden en melk produceren. Het voer moet voldoende voedingswaarde hebben, maar ook lekker en vers, dus niet bevuild met mest, schimmel of broei.
 • Dorst lessen – Een koe wil altijd haar dorst kunnen lessen. Daarom moeten er altijd voldoende en ruime drinkplaatsen aanwezig zijn met vers en schoon water.
 • Ademhalen – Ademhaling is essentieel voor een gezond leven. Daarom wil de koe altijd frisse, schone lucht kunnen inademen. Dat betekent een minimum aan stofdeeltjes en schadelijke micro-organismen in de lucht.
 • Rusten – Een koe wil onbelemmerd kunnen (gaan) liggen, rusten en staan op een comfortabele en ruime rustplek. Ze wil minimaal 8 uur per dag liggen en herkauwen. Ze wil kiezen waar en bij welke kuddegenoten ze gaat liggen. Koeien willen graag allemaal tegelijk kunnen rusten en daarom moet er minimaal voor iedere koe één ruime ligplaats zijn.
 • Beweging – Een koe wil bewegen. Dat is goed voor haar conditie en zorgt voor een gezond lijf. Om zich goed te kunnen bewegen is een schone, stroeve en vlakke ondergrond belangrijk.
 • Lichaamsverzorging – De koe wil haar lichaam kunnen verzorgen. Ze kan dit doen met haar staart, door te likken en te schuren, alleen of bij kuddegenoten.
 • Comfortabel klimaat – Een koe wil een aangenaam klimaat, niet te koud en niet te warm. Dit hangt ook af van windsnelheid en luchtvochtigheid. Een koe moet ook kunnen schuilen tegen regen, wind, sterke zonnestralen en hitte, en die schuilplek moet voldoende groot zijn en vrij toegankelijk.
 • Sociaal contact – Een koe is een kuddedier, maar heeft ook haar sociale ruimte nodig. Een koe wil altijd een paar bekende kuddegenoten om haar heen, maar wil ook voldoende afstand kunnen nemen tot (ranghogere) kuddegenoten. Ze wil zelf bepalen wat ze wanneer gaat doen.
 • Voortplantingsgedrag – een koe wil zich graag seksueel kunnen uiten. Ze heeft daarom graag een kudde om zich heen.
 • Moeder zijn – Een paar dagen voor het afkalven wil de koe zich kunnen afzonderen. Ze wil de kudde dan nog wel kunnen zien en horen. De afkalfruimte moet ruim zijn, een comfortabel klimaat hebben en een schone en zachte ondergrond hebben. De koe wil zelf kunnen kiezen wanneer zij zelf of samen met haar kalf naar de kudde gaat.
 • Verkennen – De koe is een nieuwsgierig dier. Ze wil graag haar omgeving verkennen, die moet daarom ook goed verlicht zijn (>200 lux). De koe heeft graag een omgeving die ze kent en waarin ze weet wat ze kan verwachten. Variatie is goed, maar te veel spanning en sensatie leidt tot stress.
 • Spelen – Een koe wil af en toe kunnen spelen. Dit kan ze niet in haar eentje, er moeten dus altijd kuddegenoten in de buurt zijn. Bovendien moet er genoeg ruimte zijn om te kunnen spelen.
 • Veiligheid – Een koe wil zich veilig voelen in haar omgeving. Ze wil daarom een goed verlichte, open, voorspelbare en bekende omgeving, waar altijd een paar bekende kuddegenoten zijn. En een rustige en vriendelijke behandeling door mensen. En natuurlijk geen contact met lekstroom en belemmeringen zoals koetrainers.
 • Gezondheid – Ook een gezonde koe kan en mag best een keer ‘ziek’ zijn. Maar een koe wil geen chronische pijn, stress en hinder ondervinden van aandoeningen en infecties.

Stress bij vaarzen
Vaarzen hebben meerdere redenen om stress te ervaren rondom en na het afkalven: ze kalven voor de eerste keer af, het kalf wordt direct weggehaald, ze komen in een nieuwe groep met allemaal oudere ranghogere dieren, ze moeten daardoor onderaan beginnen, ze worden voor het eerst gemolken, en ze moeten nog een plekje aan het voerhek en in een ligbox zien te krijgen… als dat er überhaupt al is. Ga er maar aan staan.

Reacties zijn gesloten.