8.2 Aanbieden van voer

De manier van aanbieden van het voer heeft veel invloed op de rust dan wel onrust binnen een kudde. Het doel van alle typen familiekuddes is om rust te bevorderen en onrust te voorkomen of grotendeels te beperken. De omstandigheden rondom voeropname en voeren hebben grote invloed op competitie binnen de kudde. Door altijd voer en water aan te bieden (1 drinkplaats per 10 dieren), kunnen we competitie en daarmee agressie beperken. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat voor elk dier een (liefst meerdere) even aantrekkelijke voerplek aanwezig is en dat het rantsoen dat aangeboden wordt zo homogeen mogelijk is.

Het gebruik van selectiepoorten geeft de mogelijkheid om binnen een kudde productiegroepen te maken. Op deze manier kan een totaal mengvoer aangeboden worden waardoor zowel ruwvoer als krachtvoer aan het voerhek aangeboden kan worden. Op een onderzoekbedrijf in Duitsland zijn hier bij twee gehoornde kuddes met kalveren bij de koe goede ervaringen. Nadeel is echter dat het veel ruimte inneemt die beperkt (alleen bij vreten) gebruikt wordt.

Het type voerhek, de vreetruimte en het voer hebben grote invloed op de rust in een koppel. In de huidige praktijk zijn de gebruikelijke voerhekken relatief smal waarbij de koeien de kop moeten draaien en door het voerhek steken. Op tegengestelde manier verlaten de dieren het voerhek weer. Vluchten kan dus niet snel als ze verstoten worden. Bij gedragswaarnemingen aan het voerhek blijkt dat er bij voerhekken die moeilijker verlaten kunnen worden (gebruikelijke zelfsluitende voerhekken, diagonaal voerhek) meer verwondingen ontstaan en vooral dat koeien angstiger zijn dan bij gemakkelijk te verlaten voerhekken. Om concurrentie te voorkomen wordt overbezetting aan het voerhek sterk afgeraden. Bij gehoornd vee is extra vreetruimte met een buis aan te bevelen.

Reacties zijn gesloten.