Colofon

Dit webboek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut waarbij veel gebruik is gemaakt van ervaringen op praktijkbedrijven en het rapport State of the Art. De melkveehouders uit het praktijknetwerk familiekudde worden daarvoor heel hartelijk bedankt. Hun ervaringen zijn een belangrijke bron van inspiratie voor zowel biologische als gangbare melkveehouders.

Het onderzoek en het maken van dit webboek is gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie (EL&I).

Foto’s en filmbeelden zijn afkomstig van:
Cynthia Verwer, LBI
Wageningen UR, Communication Services, inclusief foto’s en filmbeelden bedrijf Wiersma

Dit webboek is gemaakt door:

Reacties zijn gesloten.