4.3 Vergelijking opfokmethoden

In een onderzoek op 3 bedrijven zijn op elk bedrijf 3 opfoksystemen naast elkaar uitgevoerd:

  • zogen van kalveren bij de moeder in de kudde
  • emmervoedering met koemelk,
  • emmervoedering met kunstmelk.

De kalveren zijn gevolgd tot het eind van hun eerste lactatie, dus ruim 3 jaar. De resultaten van de opfok staan in de tabel. Er blijkt geen wezenlijk verschil te zijn tussen de groepen. Het hogere gewicht bij spenen in de groep die gezoogd werd, was aan het eind van de opfok voor een deel verdwenen. Bij de moeder zogende kalveren kunnen veel melk opnemen en hard groeien. Dat is niet erg, omdat kalveren efficiënt met de melk omgaan en niet vervetten. Het kan wel een probleem zijn dat de kalveren niet gewend zijn om ander voer te vreten en na het spenen een grote terugslag krijgen. Ook gezoogde kalveren moeten bij het spenen voldoende ander voer opnemen om het spenen zonder terugval te doorstaan.

Het is daarom belangrijk dat ze in de koppel toegang hebben tot ander voer en water middels een aparte drinker.

Vergelijking Opfokmethoden (drie bedrijven met elk drie methoden)

Systeem   Zogen Emmer
(koemelk)
Emmer
(kunstmelk)
Holstein Frisians % 75 77 80
Leeftijd bij 1ste afkalving mnd 27.2 25.5 27
Gewicht bij afkalven Kg 543 534 528
Conditie bij afkalven 1 – 5 3.2 3.4 3
Productie in 1ste lactatie kg 5690 6003 5940
Lengte 1ste lactatie Dag 339 389 371

Reacties zijn gesloten.