7.5 Mastitis

  • Voor een goede uiergezondheid gelden dezelfde adviezen dan voor gangbare bedrijfssystemen. Het melkproces is bij de Familiekudde niet anders dan op andere bedrijven. Daarnaast is voeding en hygiëne (van het ligbed en de dieren zelf) belangrijk. Als er meer ruimte aan de dieren wordt gegeven, zal de infectiedruk lager zijn. Wat de effecten van de vrijloopstal op mastitis zijn, wordt nog onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat in een potstal een zelfde percentage hoogcelgetal koeien voorkomt als in ligboxenstallen. Ook in een potstal kan dus prima uiergezondheid gehaald worden als de juiste preventieve maatregelen in acht worden genomen.
  • Over het effect van het zogen van het kalf op klinische en subklinische mastitis is nog niet veel bekend. Op (biologische) bedrijven waar men nu al het kalf bij de koe houdt, is niet meer klinische mastitis vergeleken met andere (biologische) bedrijven. Het celgetal is over het algemeen wel hoger (25.000 cellen/ml); of dit door het zogen komt of door een ander management (ander ‘type veehouder’) is niet duidelijk. Vaker uitmelken van een geïnfecteerd kwartier werkt genezend. Door het zogen van het kalf zal het kwartier vaker leeg gemolken worden en een gunstig effect hebben, tenzij kalveren geïnfecteerde kwartieren mijden.

Reacties zijn gesloten.