5. Huisvesting

In dit hoofdstuk huisvesting worden aandachtpunten uitgewerkt die passen bij familiekudde. Dat betekent veel aandacht voor voeren op maat, veel ruimte en zorgen voor rust. In veel gevallen zal een vrijloopstal de basis zijn van een nieuwe stal. Daarom worden verschillende typen bodems toegelicht. Algemene tips en tips per type familiekudde zijn uitgewerkt. Tot slot stellen koeien met hoorns extra eisen aan de huisvesting.

Reacties zijn gesloten.